Är kulturen i ditt företag ett hinder eller en drivkraft?

Ett företags kultur påverkar förmågan att nå bra och hållbara resultat. Vad har Ni för verktyg för att mäta, förstå och påverka företagskulturen hos Er?

  • Går ni på magkänsla?
  • Har ni karismatiska ledare som alla följer?
  • Driver ni aktivt förändringarna i kulturen eller är det omständigheterna som styr?

Är det dags att ta kontroll över er företagskultur så att den blir en styrka och ett verktyg för er att nå det ni vill? Nu finns BasKraft, verktyget som snabbt och enkelt ger dig svart på vitt hur det står till, vad som behöver åtgärdas och vad du kan göra för att utveckla Er kultur i rätt riktning. Det kan naturligtvis ha flera orsaker att en verksamhet inte når de resultat man vill ha. Vår erfarenhet, som kommer från arbete med lednignsgrupper i internationella företag, är att utmaningarna påfallande ofta har att göra med HUR organisationen använder sina resurser snarare än vilka resurser man har till sitt förfogande. En av förutsättningarna för att en organisation ska kunna använda sina resurser och sitt kunnande rätt är att kulturen är ett stöd och inte ett hinder. Organisationsmatematik Vi kan hjälpa digFörsta steget är att skaffa kunskap om vad som fungerarbra och vad som behöver justeras. Vi har tagit fram ett verktyg som mäter verksamhetens kraftbas – det vill säga organisationens förmåga att med kraft lösa basuppgifterna inom områdena chef-, och ledarskap. Därför kallar vi mätningen BasKraft. Genom BasKraft får du reda på vad som behöver uppmärksamhet för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Med den kunskapen som underlag är det betydligt enklare att välja vad som behöver åtgärdas och hur det ska gå till. Vi ger dig beslutsunderlaget sedan kan du själv göra åtgärderna eller ta hjälp av oss i mindre eller större omfattning med allt från förslag till genomförande. Du kan läsa mer om BasKraft på www.baskraft.se