Varför ska du ha en coach?

Följ med mig ut och segla, sade han. Du frågade: Vart ska vi?

Det vet jag inte, blev svaret. Han fortsatte: Jag har ingen karta, och ingen kompass.

Men hur ska vi då kunna hitta? frågade du. Det vet jag inte, blev svaret, kanske dit vinden blåser, eller dit strömmen går, för båten har inget roder.

- - - - - -

Skulle du följa med på den båtturen? De flesta av oss skulle nog vara tveksamma inför det.

Hur kan det då vara acceptebelt att leva sitt liv på det viset - utan tydliga mål, ofta utan att veta vart vi är på väg, och låta oss påverkas av än det ena, och än det andra. Men en dag, en dag, ska vi ta tag i det. Oftast en annan dag.

Vägen som heter "någondag", leder till en plats som heter "ingenstans".

Gör något - det här är inget genrep, det är allvar, det är ditt liv det handlar om!

Kontakta mig, så kan vi boka upp ett prova-på samtal. Vi pratar cirka en timme, och det kostar dig bara din tid. Vad har du att förlora?

Du kan också möta mig på Facebook.

- - - - - -

Coachning innebär är en person, coachen, hjälper en klient att uppfylla sina mål, genom att hjälpa klienten sätta upp mål, uppmuntra och genom att ställa frågor.

Ordet "coachning" missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd och ger svar på hur de ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Coachning inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen sporrar sin klient till att lösa problemen på egen hand. Coachen hjälper sin klient att sätta upp en plan för att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja den.

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. En coach hjälper andra hitta sina drivkrafter och att definiera deras önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Coaching bygger på en kognitiv grundtanke, där man fokuserar på att ställa upp mål och förverkliga dem här och nu. Genom att ge mycket positiv feedback ser man till att den man coachar utvecklas på ett positivt sätt. När man coachar utgår man ifrån att alla människor har ett behov av att bli sedda och bekräftade. Utöver den positiva feedbacken kan man också försöka att ge konstruktiv kritik för att bygga upp och utveckla den man coachar att utvecklas.

Jag är certifierad i Coaching Essentials, genom ISNS, och NLP Practitioner, genom INLPTA.