5-stegs säljprocessen

Maximera vad du får ut av dina kundmöten.

Hur många samtal ringer du för att få träffa en kund? 10? 20? Ännu fler? Eller köper du bokade möten? Eller kommer kunderna genom referenser och ringar på vattnet? Att få träffa kunden känns ibland nästan som en belöning, och i vilket fall som helst så är det ett ypperligt tillfälle att få göra affärer, eller hur?

Ett kundmöte kan man genomföra på många olika sätt, och varje kundmöte har olika delar. Du måste etablera en bra kontakt med den / de du träffar, sätt dig in i hur de ser på omvärlden. Sedan vill du ta reda på vad de behöver. Och när du ställer frågor kan du leda samtalet dit du vill. Sedan knyter du värdet i ditt erbjudande till det kunden vill ha. Sedan frågar du om de vill ha den, och hanterar de invändningar som kunden kommer med. Under mötets inledning  får du bra kontakt med kunden genom stt spegla och matcha kundens kroppspråk och börja ställa öppna frågor. Efterhand gör du dina frågor mer precisa och din bild av vad kunden vill ha mer precis. Sedan presenterar du det kunden vill ha, och knyter an värdet i ditt erbjudandetill kundens behov. När du får köpsignaler från kunden så tar du avslutet, och frågar om kunden vill köpa. Det kan komma invändningar från kunden, lyssna, var säker på att du vet vad kunden invänder emot, och svara på invändningarna. Enkelt - eller hur?

Man kan tala om öppning, frågefas, presentation och avslut. Eller ännu kortare - Kontauokt, Kontroll, Kontrakt