Säljprocessen

Försäljningsprocessen

Ta ett vitt papper. Skriv ner din försäljningsprocess – allt det du gör, de aktiviteter du gör, för att sälja.

Att sälja handlar om att upptäcka behov och skapa lust att köpa. Vilka saker i din försäljningsprocess skapar köplust?

Mycket av försäljning handlar om att finna kunder, eller någon som har pengar, och som vill byta bort lite av sina pengar i utbyte mot din vara eller tjänst.  Hur gör du det?
Processen kanske börjar med att du definierar vilka fördelar din tjänst/produkt har? För att sedan fortsätta med vem som kan ha nytta av de fördelarna? Eller också kanske din försäljningsprocess börjar med något helt annat – men det finns ett antal steg som du går igenom innan du kontaktar kunder, din kontakt med kunden innehåller också olika delar, och efter en genomförd affär finns det aktiviteter för att hålla kunden nöjd, nå mer försäljning etc.

 

När du träffar din kund – vad händer då? Ett enkelt sätt att se det är att se ditt kundmöte i tre delar – du måste nå en bra nivå på kontakt med din kund, du måste styra samtalet dit du vill ha det, och du är där för att nå ett avslut – en affär, eller ett nästa steg.

Gå tillbaka till ditt papper där du skrivit ner din process. Känner du att du är nöjd med alla delar? Hur stor påverkan skulle det få din försäljning om du förbättrade de delar du inte är 100% nöjd med?