Hur kan DU dra nytta av sociala medier?

Web, community, social media, blog, forum, chat, faq....vad gör ni på Internet idag? Nästan ALLA har en hemsida, men inte alla har ett tydligt formulerat mål. "Vi har det för att alla har det." Internet är ett medium, ni är alla välkomna till mediabranschen. Den stora vinsten - nu kan ni låta era kunder komma till tals - med er, och med varandra - och engagerade kunder leder till mer försäljning.

  1. Vad vill ni uppnå? Dialog? Om vad? Vilka behov har kunderna att kommunicera?
  2. Hur vet ni att ni är på rätt väg? Hur vet ni att ni nått målet?
  3. Vem vill ni tala med? Hur mycket resurser är ni beredda att lägga, löpande?
  4. Hur kan ni påverka chanserna att lyckas?
  5. Vilka resurser har ni - teknik, personal, varumärke, kännedom?
  6. Hur attraktivt kan det vara att lyckas? Vad kan det innebära? HUr påverkar det andra kommunikationskanaler? Säljkanaler?
  7. När vill ni vara igång?

Hur stort är intresset för att kommunicera med andra människor på Internet? Döm själv.